Tranbjerg Kirkegård

Tranbjerg 2

Tranbjerg Kirkegård er udvidet med et afsnit med parkpræg, hvor der er individuelle urnegravsteder og gravsteder med liggende gravminder i græs.

Tranbjerg hele kg
Tranbjerg 1
Tranbjerg 4

Tranbjerg Kirkegård er udvidet med et område vest for den ældste del af kirkegården. Det trekantformede gravrum Kirsebærhaven er første etape af en overordnet og sammenbindende plan, der senere kan udvides med en 2. etape mod syd.
I Kirsebærhaven er der øst-orienterede,  forskudte rækker af individuelle urnegravsteder i en flade af græs. Mellem de forskudte rækkerne er der urnegravsteder med liggende gravminder i græs, paraplyformede kirsebærtræer og forårsløg, som bidrager til, at der skabes en varieret gravstedsstruktur med et parkagtigt og frodigt udtryk.

 

Bygherre     Tranbjerg Menighedsråd
Areal            1.200 m2
Anlagt          2015