Todbjerg Kirkegård

Todbjerg 6

Udviklingsplanen for Todbjerg Kirkegård tager udgangspunkt i et helt enkelt koncept, hvor kirkegården opdeles i tre zoner: Et område med havepræg, et område med parkpræg og et område med naturpræg. 

Todbjerg 2
Todbjerg 4
Todbjerg 1
Strategiplan todbjerg 4
Todbjerg 3

Udgangspunktet for udviklingsplanen for Todbjerg Kirkegård er en klar hovedidé, hvor kirkegården udvikles til at få tre forskellige udtryk: I området nærmest kirken fastholdes havepræget med traditionelle gravsteder, og her bevares bl.a. nogle historiske, store gravsteder helt op mod kirkens sydmur. Området med parkpræg fremtræder på en bund af græs med træer, og her findes forskellige, nyere gravstedstyper for både kister og urner. Den sydligste del af kirkegården får et naturpræget udtryk, der korresponderer med det omkringliggende landskab. I dette område kan der på sigt etableres gravsteder.

 

Bygherre     Todbjerg Menighedsråd
Areal            5.400 m2
Udarbejdet  2016
Ydelser         Udviklingsplan