Rolsø Kirkegård

Rolsø 8

Rolsø Kirkegård er en helt enestående ødekirkegård med et unikt landskabeligt udtryk og et usædvanligt stort kulturhistorisk og lokalhistorisk indhold. Kirkegården er sikret for fremtiden gennem en bevarings- og plejeplan.

rolsø 3
Rolsø 1b
Rolsø 9
Rolsø 5
Rolsø 6
Rolsø 2
Rolsø 7

Rolsø Kirkegård er enestående både set i kulturhistorisk, landskabeligt og lokalhistorisk lys. Kirkegården er en ødekirkegård og har kun i begrænset omfang været i anvendelse siden kirken blev nedrevet i 1908. Tilbage står våbenhuset, en klokkestabel og et stort antal gravminder, der primært er fra omkring århundredeskiftet, og som der vidner om kirkens tilknytning til herregården Rolsøgård. Set indefra danner randtræer og diger rammen om et beskyttet rum, der helt håndgribeligt definerer forskellen mellem “ude og inde”, og dermed forskellen på hverdagslivets “almindelige” uderum og det særligt sakrale betydningsrum, der er på kirkegården. Anlægget har på mange punkter et parkpræget udtryk, mens kanter langs diger, gravminder og beplantning har et naturpræget udtryk med højt græs og vilde urter.
Bevaringsplanen sikrer, at kirkegården bevares med sit nuværende udtryk og indhold af gamle gravsteder og gravminder. Planen beskriver de nuværende forhold og fastlægger både hele kirkegårdens og de enkelte elementers fremtidige udtryk og pleje på en dynamisk måde, som sikrer, at kirkegårdens grønne elementer kan udvikle sig, og at der kan ske ændringer over tid.

Bygherre      Agri-Egens-Knebel-Vrinners            Menighedsråd
Areal            3.000 m2
Udarbejdet  2020
Ydelser         Bevaringsplan