Lyngvig Kirkegård

nr-lyngvig-3

Lyngvig Kirkegård er udvidet mod øst med en klitkirkegård i indlandsklitten ned mod Ringkøbing Fjord. Fokus har været på at bevare landskabet og den sårbare beplantning intakt ved at indpasse hegning, stier og gravpladser så nænsomt som muligt.

nr lyngvig 9
nr lyngvig 6
nr lyngvig 5
nr lyngvig 8
nr lyngvig 7
nr lyngvig 10
Nr Lyngvig 10

Lyngvig Klitkirkegård er beliggende på Holmslands Klits tange mellem Vesterhavet og Ringkøbing fjord. Her tilbydes mennesker, der elsker og har levet hele deres liv i klitten at blive begravet i områdets enestående, naturlige landskab. Udgangspunktet har været at fastholde stedets natur og beplantning og tilføje de nødvendige nye elementer nænsomt og i harmoni med stedet.
Ind mod den traditionelle kirkegård adskilles klitkirkegården af en beplantning af havtorn og fyrrebuske. Mod den omgivende klit er der etableret en hegning af rå firkløvede egestolper, der er placeret tæt sammen og som følger terrænnets bevægelser. Gravpladserne betjenes af stier af beton, der snor sig i terrænnets naturlige lavninger. Stierne sikrer, at man kan nå frem til gravene, der er placeret i grupper i de fladeste områder af klitlandskabet.
Kirkegården er udvalgt til bogen “Ny Agenda 2”, der gør status over de bedste landskabsprojekter udført i perioden 2009-2013. Forfatter er Annemarie Lund. Udgivet af forlaget Bogværket.

 

Bygherre     Lyngvig Sogns Menighedsråd
Areal            3.200 m2
Anlagt          2013
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt, udbud, byggeledelse og tilsyn