Nordby Kirkegård – Samsø

Nordby 5

Nordby Kirkegård har en særdeles bevaringsværdig gravstedsstruktur, hvor hvert gravsted har sin egen hæk langs alle fire sider. Bevaringsplanen sikrer, at strukturen bevares for eftertiden. 

Nordby 8
Nordby 1
Nordby 2
Nordby 6
Nordby 7
Nordby 4
Nordby 3
Nordby 7

Nordby Kirkegårds gravstedsstruktur er bevaringsværdig, fordi gravstederne er omgivet af deres egen hæk langs alle fire sider og fordi gravstedsparterret har et levende og dynamisk udtryk, der vidner om mange års brug. Gravstedsstrukturen, hvis oprindelse kan spores tilbage til 1912 er kulturhistorisk værdifuld og besidder samtidig betydelige landskabsarkitektoniske kvaliteter. Anlægget er i udpræget grad horisontalt med en helt grøn og plantedækket flade, og den horisontale kvalitet understreges af det vidtstrakte udsyn til det omgivende landskab og hav, der kun brydes af den afgrænsende mur og randtræerne, der definerer kirkegårdens rum og adskiller “ude” fra “inde”. 
I bevaringsplanen indgår bl.a., at gravstedsstrukturen 
fastholdes samtidig med at der opnås gode forhold for gravning af grave, at kirkegårdens bestand af randtræer genskabes, og at det grønne udtryk nærmest kirkebygningen forstærkes.

 

Klient           Samsø Sogns Menighedsråd
Areal            5.700 m2
Udarbejdet  2019
Ydelser         Bevaringsplan