Nimtofte Annex Kirkegård

Nimtofte Yoshino RY

Nimtofte Annex Kirkegård omlægges til parkkirkegård, der karakteriseres af en ekstensivt plejet kirsebær-eng, der omslutter et centralt, græsklædt areal med grupper af store buskroser. 

nimtofte 2013
IMG_1154 samlet
nimtofte 3 etape
Nimtofte etaper

Nimtofte Annex Kirkegård er anlagt som et supplemet til Nimtofte Kirkegård på et tidspunkt, hvor der var behov for mange gravpladser. Gravpladsbehovet i sognet er nu faldende, og på sigt kan behovet for gravpladser dækkes på Nimtofte kirkegård. Derfor omlægges Nimtofte anneks kirkegård gradvis til en parkkirkegård med en lav udnyttelsesgrad. I en overgangsperiode vil der være behov for at kunne anvise nye gravstedstyper her, indtil der er frigivet tilstrækkeligt areal til disse gravstedstyper på Nimtofte Kirkegård, og på lang sigt vil der kun være få gravsteder tilbage, og området vil til den tid blive attraktivt for en mere almen, rekreativ anvendelse.
Hovedidéen er at etablere en ekstensivt plejet eng med blomstrende kirsebærtræer, som omslutter et regulært, græsklædt areal med grupper af store buskroser. Disse helt enkle, grønne elementer giver stedet karakter og attraktionsværdi samtidig med at de danner en robust ramme om kirkegårdens gradvise udvikling.
 

 

Bygherre     Nimtofte Menighedsråd
Areal            6.000 m2
Udarbejdet  2013
Ydelser        Udviklingsplan