Jelling Kirkegård

Jelling 6

Helhedsplanen for Jelling Kirkegård omfatter en bevaringsplan for Sydkirkegården og et projekt for udvidelse og omlægning af Nordkirkegården.

Jelling 3
Jelling 8
Jelling 2
Jelling 1
Jelling 7
Jelling 9
Jelling 12
Jelling 4

Helhedsplanen for Jelling Kirkegård omfatter dels en bevaringsplan for Sydkirkegården og en dels udvidelse og omlægning af Nordkirkegården.
Hovedsigtet for Sydkirkegården er at bevare det historiske og karakteristiske helhedspræg, at styrke kirkegårdens grønne præg og at forbredre funktionaliteten.
Nordkirkegården er udvidet. Omkring udvidelsen er der etableret et nyt, énsidigt stendige med udvendig græsskråning, der skal fremstå med den samme græs/urtevegetation som i det omgivende monumentområde. Herved indpasser afgrænsningen sig i omgivelserne set udefra, mens diget set indefra danner en tydelig kant om kirkegårdens særlige rum.

Nordkirkegården bliver en grøn parkkirkegård med gravsteder i fælles anlæg. Gravstederne placeres i lange bede, der ligger i en fri og rytmisk komposition, der dels er en nyfortolkning af den nuværende, retlinede gravstedsstruktur og dels understøtter sammenhængen mellem kirkegården, landskabet og de arkæologiske spor.

Bygherre     Jelling Sogns Menighedsråd
Areal            12.000 m2
Anlagt          2013 –
Ydelser        Helhedsplan. Bevaringsplan for Sydkirkegården. Hovedprojekt for udvidelse, dige og omlægninger på Nordkirkegården