Jelling – Dige

Jelling 2

I forbindelse med udvidelse af Nordkirkegården på Jelling Kirkegård er der etableret et nyt, énsidigt dige, der afgrænsning til det omgivende monumentområde.

Jelling 9
Jelling 7
Jelling 8
Jelling 11
Jelling 4

Udvidelsen af Nordkirkegården på Jelling Kirkegård er resultat af en helhedsplan for kirkegården, der dels omfatter dels en bevaringsplan for Sydkirkegården og en dels udvidelse og omlægning af Nordkirkegården.
Omkring udvidelsen af Nordkirkegården er der etableret et nyt, énsidigt stendige med udvendig græsskråning, der skal fremstå med den samme græs/urtevegetation som i det omgivende monumentområde. Herved indpasser afgrænsningen sig i omgivelserne set udefra, mens diget set indefra danner en tydelig kant om kirkegårdens særlige rum.

Bygherre     Jelling Sogns Menighedsråd
Areal            4.800 m2
Anlagt          2013 
Underrådgiver   Arkitekt Hans Lund
Ydelser        Hovedprojekt, tilsyn