Durup Kirkegård

Durup 6

Udviklingsplanen for Durup Kirkegård fastholder og udvikler stedets historiske bevaringsværdier og grønne elementer samtidig med, at antallet af gravsteder og udbuddet af gravstedstyper tilpasses behov og stedlige ønsker.

Durup forareal 2015mf FØR
Durup 2 EFTER
Durup udvikling 2
Durup 1926
Durup eksist
Durup 4
bog på baggrund

På Durup Kirkegård er der overordnet set ikke sket ændringer i ca 90 år, hvilket ses ved at sammenholde kirkegårdskortene fra 1926 og 2015. Dog er der i områderne mod nord og omkring kirken sket en del mindre ændringer. Sammenholdt med, at ca 20% af gravstederne var ledige betød det, at kirkegården havde et usammenhængende udtryk.
Planen tilpasser kirkegården til nutidens behov i forhold til gravstedsantal, gravstedstyper, tilgængelighed, stibredder mv. samtidig med, at de historiske og landskabsarkitektoniske bevaringsværdier fastholdes og styrkes. I 2016-18 er mange af planens elementer gennemført – dog uden af berøre eksisterende gravsteder – hvilket har givet kirkegården et betydeligt kvalitets- og oplevelsesmæssigt løft.
Projektet er optaget i bogen “Kirkegårde i udvikling”, der er udarbejdet af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet. Her fremhæves projektet dels for et smidigt samarbejde, der har resulteret i en plan, som Menighedsrådet er stolte over, og dels for en kort proces fra planlægning til udførelse. 

 

Bygherre     Durup Sogns Menighedsråd
Areal            6.500 m2
Udført          2016
Ydelser        Udviklingsplan og projekt for belægning