Aarhus Nordre Kirkegård afd. V

Nordre afd V 11

Aarhus Nordre Kirkegård er der indpasset nye gravstedstyper i afdeling L og V, hvor der stadig var aktive, traditionelle gravsteder. Karakteristisk for begge afdeliger er, at de nye gravsteder struktureres af stedsegrønne hække, og at gravstederne er prisbillige. 

Nordre afd V 7
Nordre afd V 8
Nordre 2
Nordre 5
Nordre 7
Nordre 6
Nordre 2

I afdeling V på Aarhus Nordre Kirkegård er der ud fra en sammenhængende plan tilføjet nye og karaktergivende grønne elementer med henblik på at kunne tilbyde prisbillige gravsteder i en landskabsarkitektonisk sammenhæng, og som giver mulighed for at besøgende kan kan finde ro – både visuelt og mentalt.
Der er opnået en karakterfuld genkendelighed ved hjælp af stedsegrønne hække, der forskyder sig i forhold til hinanden og danner et mønster i græsflade i kombination med træer af tibetansk kirsebær, der er karakteristiske med den orange bark og hvid blomstring. Buksbomhækkene danner ryg dels for gravsteder med liggende gravminder og dels for ensartede, oprette gravminder, der er placeret i forskellige lave, bunddækkende beplantninger. Gravminderne er designet, så de prismæssigt ligger på linje med et liggende gravminde, og det er i planen indtænkt, at plejen af anlægget skal være enkel.

 

 

Bygherre     Aarhus Kommune,       Kirkegårdsafdelingen
Areal            2.800 m2   
Anlagt          2002
Ydelser         Projektforslag