Aarhus Kommunes Kirkegårde – udviklingsplan

Aarhus kg 8

Der er udarbejdet udviklingsplan for Aarhus Kommunes to Kirkegårde: Nordre Kirkegård og Vestre Kirkegård. Baggrunden for planen er en grundig analyse af de nuværende og historiske kvaliteter samt en beregning af behovet for gravpladser.

Aarhus kg 7
Aarhus kg 3
Vestre arealanv
Aarhus kg 4
Aarhus kg 2
Aarhus kg 1

Formålet med udviklingsplanen er at ajourføre kirkegårdenes form og indhold bl.a. med henblik på:
– at tilpasse kirkegårdene til brugernes ønsker
– at værne om kirkegårdenes funktion som mindested
– at værne om de kulturhistoriske spor
– at sikre et højt landskabsarkitektonisk niveau
– at værne om kirkegårdenes rekreative funktioner

For Nordre Kirkegård er der bl.a. udformet en ny hovedstruktur, der disponerer kirkegården i en intensivt udnyttet parkpræget del og en mindre intensivt udnyttet skovkirkegård.
På Vestre Kirkegård styrkes og videreudvikles den oprindelige, arkitektoniske hovedstruktur, hvor størstedelen af kirkegården har parkpræg mens randområderne får naturpræg.

 

Bygherre     Aarhus Kommune
Areal            Vestre Kirkegård: 16,9 ha
                      Nordre Kirkegård: 14,8 ha
Udarbejdet  2009 
Ydelser         Udviklingsplan